Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

LETNÍ ŠKOLA ČÍNŠTINY ve dnech 12.7.-22.7.2020

 LETNÍ ŠKOLA ČÍNŠTINY 

ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY: PŘÍSPĚVEK K MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ

Plánovaný termín kurzu:

Semináře se budou konat o letních prázdninách 2020 (první polovina kurzu) a následně o víkendech v průběhu podzimu a zimy. Letní škola proběhne ve dnech 12.7.-22.7.2020, další termíny podle dohody s účastníky v průběhu školního roku 2020/2021.

podrobná charakteristika obsahové náplně (anotace) :

Kurz je určen všem, kteří mají zájem seznámit se se základy čínského jazyka a písma v kontextu s kulturou a historií Dálného východu. Čínské písmo jako archaický a současně stále živý logosylabický systém je unikátním klíčem k odhalování kořenů čínské kultury, způsobu myšlení a hodnotových žebříčků, které jsou trvalou výzvou pro naše současné kulturní standardy. Náplní kursu je nejen pochopení vzniku, vývoje a způsobu psaní čínských znaků, specifických charakteristik čínštiny (tóny, výslovnost) a seznámení se základními rysy její gramatiky a minimální slovní zásobou, ale i vtažení do světa čínského filosofického myšlení (alternativní překlad Tao-te-ťingu), literárního výrazu (překlady čínské poezie) a náboženských a kulturních představ a tradic. Součástí kursu jsou nejen původní ukázky (nahrávky rodilých mluvčích, čínských písní aj.), ale i praktický nácvik a metodika. Poznání kulturních kořenů Dálného východu je přínosem pro budování našich kulturních kompetencí a zdrojem poznatků pro multikulturní výchovu.

ODBORNÝ GARANT:

PhDr. Rostislav Fellner, CSc.  Jako hostující lektoři se zúčastní též někteří naši přední sinologové.

ORGANIZAČNÍ, materiální a technické zabezpečení:

Semináře budou probíhat v budově Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou, okres Beroun: denně 4-7 hod. kursu, 2 hod. samostudium, event. 2 hod. volno (výlet), případně 2-4 hod. přednáška hosta s možnými variacemi.

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce:

Kurs je koncipován jako dva intenzivní pětidenní semináře v rámci bloku „letní školy čínštiny“, a následných 5 víkendových setkáních od podzimu do jara. Účastníci obdrží na konci posledního setkání osvědčení o absolvování kursu, a to absolvují-li alespoň 75 % seminářů.

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK (za „letní školu čínštiny“, tj. první 2 spojené pětidenní semináře):

3900,- Kč zahrnuje cenu kursu, včetně učebních textů; dále si účastník hradí případně ubytování (250,- Kč na noc). Účastnický poplatek (kurzovné) se hradí předem, ubytování až na místě. Stravování je možné v místě konání kurzu.

Kursovné ve výši 3900,- Kč je třeba uhradit nejpozději do 30.6.2020. 

中文

Přihlášky a informace získáte na adrese:  rfellner@svatojanskakolej.cz

Se srdcem vytvořil manGoweb