Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Kurzy DVPP

Nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT v systému DVPP

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

 Dotazy  směrujte na paní Veroniku Brabcovou,  tel.: 312 256 054, e-mail: dvpp@svatojanskakolej.cz

V tabulce níže naleznete akce s již vypsaným termínem. Přehled všech našich kurzů  i s anotacemi si zobrazíte v informačním systému Moodle, do systému se přihlaste jako host.

Vzdělávací akce Přednášející Hodinová dotace Termín  Cena (Kč)
Studium pro asistenty pedagoga Odborný garant Mgr. V. B. Lindauer 124 11.2.2019 9.900,-
Zlatá pravidla komunikace s dětmi „Aby slova nezraňovala!“ Mgr. V.B. Lindauer, Bc. Hana Burdová, DiS. 8 650,-
Zásady psychohygieny pedagogického pracovníka – příklady dobré praxe efektivního zvládání zátěžových situací v profesi učitele Mgr. V. Karoušová

Mgr. K. Mašatová

16/2 dny 1.100,-
Slavení svátků jako součást života dítěte ThLic. Ing. M. Zimmermannová Th.D. 8   660,-
Přesah dítěte, vliv na formování jeho osobnosti a didaktické možnosti jeho rozvíjení


PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 16   1.100,-
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Mgr. Martina Schwarzrocková 20   1.250,-
Chůva pro děti do zahájení PŠD – Rekvalifikační kurz ke složení zkoušky o dosažení profesní kvalifikace 69-017-M  Odborný garant Bc. Martina Gonzálezová, DiS  160 18. 3. 2019   9.000,-
           

 

Kvalifikační kurz v systému DVPP:

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j.: MSMT – 238/2018-2-157.

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků (blok-pondělí až čtvrtek). Po ukončení výuky absolvují účastníci za každý blok, test ověřující získané znalosti. Úspěšné absolvování všech tří dílčích testů  a odevzdání závěrečné práce je předpokladem k připuštění účastníka kurzu k závěrečné zkoušce. Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky , absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává po složení závěrečných zkoušek příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 25 a 27) a osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Rozsah kurzu: celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe

Cena kurzu: 9.900,-

Podmínky účasti: dokončené základní vzdělání

Kontaktní osoba pro bližší informace  Veronika Brabcová, tel: 312 256 054, email: dvpp@svatojanskakolej.cz

Další termíny kurzu: začátek 11.2.2019

 

Vzdělávací program DVPP

ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY: příspěvek k multikulturní výchově

Akreditovaný pod č.j.: MSMT – 28156/2015-1-774

Lektorský tým: PhDr. Rostislav Fellner, CSc., Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc., Doc. Lucie Olivová, M.A., Ph.D., Doc. PhDr. Věna Hrdličková, Mgr. David Uher, Ph.D.,  PhDr. L´ubica Obuchová

Cílová skupina: vyučující MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci, vychovatelé

Trvání: Seminář je rozčleněn do čtyř  5ti denních cyklů (vždy 35 hodin v rámci jednoho pětidenního semináře, celkem 140 hodin)

Účastnický poplatek: 2 spojené 5ti denní semináře 3.600,- Kč (letní škola čínštiny), víkendová setkání  (cena je uvedena na pozvánce)

Termín a čas: v průběhu celého roku (letní škola čínštiny probíhá v červenci,  další termíny kurzu probíhají v rámci víkendových setkání).

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb