Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusSt Mary’s University College Belfast

Kurzy DVPP

Nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT v systému DVPP

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

 Dotazy  směrujte na paní Veroniku Brabcovou,  tel.: 312 256 054, e-mail: dvpp@svatojanskakolej.cz

V tabulce níže naleznete akce s již vypsaným termínem. Přehled všech našich kurzů  i s anotacemi si zobrazíte v informačním systému Moodle, do systému se přihlaste jako host.

Vzdělávací akce Přednášející Hodinová dotace Termín  Cena (Kč)
Studium pro asistenty pedagoga Odborný garant Mgr. V. B. Lindauer 124 1.10.2018 9.900,-
Zlatá pravidla komunikace s dětmi „Aby slova nezraňovala!“ Mgr. V.B. Lindauer, Bc. Hana Burdová, DiS. 8 650,-
Zásady psychohygieny pedagogického pracovníka – příklady dobré praxe efektivního zvládání zátěžových situací v profesi učitele Mgr. V. Karoušová

Mgr. K. Mašatová

16/2 dny 1.100,-
Slavení svátků jako součást života dítěte ThLic. Ing. M. Zimmermannová Th.D. 8   660,-
Přesah dítěte, vliv na formování jeho osobnosti a didaktické možnosti jeho rozvíjení


PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 16   1.100,-
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Mgr. Martina Schwarzrocková 20   1.250,-
 
           

 

Kvalifikační kurz v systému DVPP:

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j.: MSMT – 238/2018-2-157.

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků. Po ukončení výuky absolvují účastníci za každý blok, test ověřující získané znalosti. Úspěšné absolvování všech tří dílčích testů  a odevzdání závěrečné práce je předpokladem k připuštění účastníka kurzu k závěrečné zkoušce. Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky , absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává po složení závěrečných zkoušek příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 25 a 27) a osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Rozsah kurzu: celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe

Cena kurzu: 9.900,-

Podmínky účasti: dokončené základní vzdělání

Kontaktní osoba pro bližší informace  Veronika Brabcová, tel: 312 256 054, email: dvpp@svatojanskakolej.cz

Další termíny kurzu: 1.října 2018, uzávěrka přihlášek 17.září

 

Vzdělávací program DVPP

ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY: příspěvek k multikulturní výchově

Akreditovaný pod č.j.: MSMT – 28156/2015-1-774

Lektorský tým: PhDr. Rostislav Fellner, CSc., Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc., Doc. Lucie Olivová, M.A., Ph.D., Doc. PhDr. Věna Hrdličková, Mgr. David Uher, Ph.D.,  PhDr. L´ubica Obuchová

Cílová skupina: vyučující MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci, vychovatelé

Trvání: Seminář je rozčleněn do čtyř  5ti denních cyklů (vždy 35 hodin v rámci jednoho pětidenního semináře, celkem 140 hodin)

Účastnický poplatek: 2 spojené 5ti denní semináře 3.600,- Kč (letní škola čínštiny), víkendová setkání  (cena je uvedena na pozvánce)

Termín a čas: v průběhu celého roku (letní škola čínštiny probíhá v červenci,  další termíny kurzu probíhají v rámci víkendových setkání).

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb