Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusSt Mary’s University College Belfast

Kurzy DVPP

Nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT v systému DVPP

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

 Dotazy  směrujete na paní Veroniku Brabcovou,  tel.: 312 256 054, e-mail: dvpp@svatojanskakolej.cz

V tabulce níže naleznete akce s již vypsaným termínem. Přehled všech našich kurzů  i s anotacemi si zobrazíte v informačním systému Moodle, do systému se přihlaste jako host.

Vzdělávací akce Přednášející Hodinová dotace Termín  Cena (Kč)
Kroky k efektivní pedagogické komunikaci: Asertivita v prostředí mateřské školy  Mgr. V. B. Lindauer, Mgr. R. Kupková 8 650,-
Zlatá pravidla komunikace s dětmi „Aby slova nezraňovala!“ Mgr. V.B. Lindauer, Bc. Hana Burdová, DiS. 8 650,-
Zásady psychohygieny pedagogického pracovníka – příklady dobré praxe efektivního zvládání zátěžových situací v profesi učitele Mgr. V. Karoušová

Mgr. K. Mašatová

16/2 dny 1.100,-
Slavení svátků jako součást života dítěte ThLic. Ing. M. Zimmermannová Th.D. 8 9.12. 2017  650,-
Přesah dítěte, vliv na formování jeho osobnosti a didaktické možnosti jeho rozvíjení


PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.  13-14.4. 2018 1.100,-
 
 
           

 

Kvalifikační kurz v systému DVPP:

Studium pro asistenty pedagoga

Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j.: MSMT – 952/2015-1-166.

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků. Po ukončení výuky v každé ze čtyř modulů, absolvují účastníci test ověřující získané znalosti. Úspěšné absolvování všech čtyř dílčích testů je předpokladem k připuštění účastníka kurzu k závěrečné zkoušce. Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace, absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20). Absolvent získá po složení závěrečných zkoušek osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Rozsah kurzu: celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe

Cena kurzu: 9.900,-

Podmínky účasti: dokončené základní vzdělání

Kontaktní osoba pro přihlášení  email: dvpp@svatojanskakolej.cz

Lednový kurz je již zcela zaplněn, na další kurz konaný v roce 2018 se budete moci přihlásit na výše uvedeném e-mailu.

Další termíny kurzu: 5.3.2018 uzávěrka přihlášek 23.2.2018

 

Vzdělávací program DVPP

ČÍNŠTINA – SVĚT PSANÝ ZNAKY: příspěvek k multikulturní výchově

Akreditovaný pod č.j.: MSMT – 28156/2015-1-774

Lektorský tým: PhDr. Rostislav Fellner, CSc., Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc., Doc. Lucie Olivová, M.A., Ph.D., Doc. PhDr. Věna Hrdličková, Mgr. David Uher, Ph.D.,  PhDr. L´ubica Obuchová

Cílová skupina: vyučující MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci, vychovatelé

Trvání: Seminář je rozčleněn do čtyř  5ti denních cyklů (vždy 35 hodin v rámci jednoho pětidenního semináře, celkem 140 hodin)

Účastnický poplatek: 2 spojené 5ti denní semináře 3.600,- Kč (letní škola čínštiny), víkendová setkání  (cena je uvedena na pozvánce)

Termín a čas: v průběhu celého roku (letní škola čínštiny probíhá v červenci,  další termíny kurzu probíhají v rámci víkendových setkání).

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb