Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Kurzy DVPP

Nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT v systému DVPP

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

 Dotazy  směrujte na paní Veroniku Brabcovou,  tel.: 312 256 054, e-mail: dvpp@svatojanskakolej.cz

V tabulce níže naleznete akce s již vypsaným termínem. Přehled všech našich kurzů  i s anotacemi si zobrazíte v informačním systému Moodle, do systému se přihlaste jako host.

Vzdělávací akce Přednášející Hodinová dotace Termín  Cena (Kč)
Studium pro asistenty pedagoga Odborný garant PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 124 podzim 2021 9.900,-
Přesah dítěte, vliv na formování jeho osobnosti a didaktické možnosti jeho rozvíjení PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Mgr. Martina Schwarzrocková 20 1.250,-
Chůva pro děti do zahájení PŠD – Rekvalifikační kurz ke složení zkoušky o dosažení profesní kvalifikace 69-017-M Odborný garant Bc. Martina Gonzálezová, DiS 160  9.000,-
 

 

Kvalifikační kurz v systému DVPP:

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j.: MSMT – 238/2018-2-157.

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků s intenzivní celodenní výukou na základě rozvrhu výuky (blok-pondělí až čtvrtek). Po ukončení výuky absolvují účastníci za každý blok, test ověřující získané znalosti. Úspěšné absolvování všech tří dílčích testů  a odevzdání závěrečné práce, kterou uchazeči píší v průběhu kurzu, je předpokladem k připuštění účastníka kurzu k závěrečné zkoušce. Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky , absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je též podmínkou k připuštění k závěrečné zkoušce. Praxe probíhají během kurzu mimo bloků teoretické části. Místo praxe si každý účastník může vybrat sám. Po splnění 40 hodin ve škole či školce, požádá o vystavení potvrzení o praxi.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává po složení závěrečných zkoušek příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 25 a 27) a osvědčení s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ a DD se školou).

Rozsah kurzu: celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe.

Cena kurzu: 9.900,-

Podmínky účasti: dokončené základní vzdělání

Kontaktní osoba pro bližší informace  Veronika Brabcová, tel: 312 256 054, email: dvpp@svatojanskakolej.cz

Další termíny kurzu: podzim 2021

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb