Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Kurzy DVPP

Nabídka vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT v systému DVPP

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

 Dotazy  směrujte na paní Vlastu Jindrovou,  tel.: 734 643 673, 312 256 054, e-mail: vjindrova@svatojanskakolej.cz,dvpp@svatojanskakolej.cz

V tabulce níže naleznete akce s již vypsaným termínem. Přehled všech našich kurzů  i s anotacemi si zobrazíte v informačním systému Moodle, do systému se přihlaste jako host.

Vzdělávací akce Přednášející Hodinová dotace Termín  Cena (Kč)
Studium pro asistenty pedagoga Odborný garant Mgr. Vlasta Jindrová 124 od 7.2.2022 9.900,-
Logopedický asistent Mgr. Lenka Teodora Ficová 60 jaro 2022  7.900,-
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky Mgr. Martina Schwarzrocková 20 1.250,-
Chůva pro děti do zahájení PŠD – Rekvalifikační kurz ke složení zkoušky o dosažení profesní kvalifikace 69-017-M Odborný garant Bc. Martina Gonzálezová, DiS 160  9.000,-
 

 

Kvalifikační kurz v systému DVPP:

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA

Kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j.: MSMT – 7947/2021-3-363

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy.

Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků s intenzivní celodenní výukou na základě rozvrhu výuky (blok-pondělí až čtvrtek). Po ukončení výuky absolvují účastníci za každý blok test ověřující získané znalosti. Úspěšné absolvování všech tří dílčích testů  a odevzdání závěrečné práce, kterou uchazeči píší v průběhu kurzu, je předpokladem k připuštění účastníka kurzu k závěrečné zkoušce. Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální a sociální pedagogiky , absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je též podmínkou k připuštění k závěrečné zkoušce. Praxe probíhají během kurzu mimo bloků teoretické části. Místo praxe si každý účastník může vybrat sám. Po splnění 40 hodin ve škole či školce, požádá o vystavení potvrzení o praxi.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává po složení závěrečných zkoušek příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 25 a 27) a osvědčení s celostátní platností, který opravňuje úspěšného absolventa k výkonu asistenta pedagoga v jakémkoliv školském zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ a DD se školou).

Rozsah kurzu: celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe.

Cena kurzu: 9.900,-

Podmínky účasti: dokončené základní vzdělání

Kontaktní osoba pro bližší informace  Vlasta Jindrová, tel: 734 643 673,  312 256 054, email: vjindrova@svatojanskakolej.cz, dvpp@svatojanskakolej.cz

 Termín kurzu: od 7.2.2022 I. blok /přijímáme zájemce 

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb