Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusSt Mary’s University College Belfast

Odborné a zájmové kurzy, workshopy, zájmové semináře

Na rok  2017 připravujeme:

Dítě s poruchou připoutání (attachmentu)

Seminář je určen pro studenty a pracovníky v pomáhajících profesích (včetně pedagogických pracovníků), kteří se setkávají  ve své praxi s dětmi  s poruchou připoutání (attachmentu), které přicházejí z pěstounských či  osvojitelských rodin. Seminář je zaměřen na zprostředkování základních informací o příčinách a projevech poruchy připoutání a vhodných způsobech práce s dítětem s příznaky této poruchy. Přednáška doplňuje teoretické základy zážitkovými technikami a kazuistikami dětí s poruchou attachmentu. Součástí semináře je i prostor pro diskuzi.

Seminář je vhodným doplněním kurzu vývojové psychologie a psychopatologie na naší škole a doplňuje teoretické základy zážitkovými technikami a kazuistikami dětí s poruchou attachmentu. Součástí  je i prostor pro diskuzi.

Lektorka: Mgr. Martina Vančáková, psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně je maminkou čtyř dětí, z nichž dvě romské má v dlouhodobé pěstounské péči. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové.

Se srdcem vytvořil manGoweb