Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Organizace odborné praxe

Posláním naší školy je připravit pro povolání pedagoga otevřené reflektující profesionály se srdcem na  pravém místě.

Nedílnou součástí tohoto procesu je pestrá a dostatečná praxe. Odborná praxe probíhá pod vedením zkušeného pedagoga,  po dobu šesti týdnů během školního roku, většinou v týdenních cyklech.  Studenti navštěvují církevní, státní, soukromé a alternativní předškolní zařízení a školní družiny. Cílem této pedagogické diverzity je poskytnout dostatečný prostor, aby se studenti „dohledali“ a vytvořili si svůj osobitý pedagogický styl a dokázali teoretické poznatky vhodně aplikovat v praxi. Každou praxi studenti reflektují se svými spolužáky a pedagogem a učí se i z problémových situací.

Zkušenost je nepřenosná, teorie nutná, příklad inspirující a konfrontace reality s naší dovedností je zdrojem změny a růstu.

Se srdcem vytvořil manGoweb