Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Organizační struktura

Ředitelství

Ředitelka: RNDr. Věra Štěpinová, PhD.
email: reditel@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 051

Tajemník: Jiří Čech
email: sekretariat@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 051

Studijní oddělení

Zástupce ředitele pro studijní záležitosti: Mgr. Bc. Vlasta Jindrová

e-mail: vjindrova@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 055

Vedoucí studia: Ing Simona Vokálová

email svokalova@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 066

Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

Zástupce ředitele: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.

e-mail: nbravena@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 055

Oddělení pro rozvoj školy: 

Zástupce ředitele: PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.

e-mail: jsamohyl@seznam.cz

Školská rada při Svatojánské koleji

Seznam členů Školské rady při Svatojánské koleji pro funkční období 3. 10. 2021 – 2. 10. 2024:
Předsedkyně: Bc. Vlasta Jindrová
Zástupci zřizovatele:
 • Simona Boldi
 • M. JUDr. Jana Civínová SCM
 • Jana Stielová

Zástupci vyučujících:

 • Helena Koblihová
 • et Mgr. Radka Kupková, DiS.

Zástupci studentů:

 • Iva Dicková
 • Michaela Rohanová Gusty
 • Kristýna Šnebergová

Se srdcem vytvořil manGoweb