Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Organizační struktura

Ředitelství

Ředitelka: RNDr. Věra Štěpinová, PhD.
e-mail: reditel@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 051

 

Tajemnice: Ing. Jana Večerníková                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e-mail: jvecernikova@svatojanskakolej.cz

Sekretariát: Ivana Šedivá; Dita Vančurová, DiS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       e-mail: sekretariat@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 051

Studijní oddělení

Zástupce ředitele pro studijní záležitosti: Mgr. Bc. Vlasta Jindrová                                                                                                                                                                                                                                                                      e-mail: vjindrova@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 055

Vedoucí studia: Ing Simona Vokálová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      e-mail: svokalova@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 066

Oddělení vnitřních a vnějších vztahů

Zástupce ředitele: PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                 e-mail: nbravena@svatojanskakolej.cz; tel: 312 256 055

Oddělení pro rozvoj školy    

 Zástupce ředitele: PhDr. Jan Samohýl, Ph.D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          e-mail: jsamohyl@svatojanskakolej.cz

Školská rada při Svatojánské koleji

Seznam členů Školské rady při Svatojánské koleji pro funkční období 3. 10. 2021 – 2. 10. 2024:

Předsedkyně: Mgr. et Bc. Vlasta Jindrová
Zástupci zřizovatele:
 • Ing. Simona Boldi
 • S. M. JUDr. Jana Civínová SCM
 • PhDr. Jana Stielová, DiS.

Zástupci vyučujících:

 • RNDr. Helena Koblihová
 • Mgr. Bc. Radka Kupková, DiS.

Zástupci studentů:

 • Iva Dicková
 • Michaela Rohanová Gusty
 • Kristýna Šnebergová

Se srdcem vytvořil manGoweb