Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Pedagog volného času

Svatojánská kolej získala akreditaci k realizaci vzdělávacího kurzu pro pedagogy volného času!

Základní informace o kurzu:

Plný název kurzu:

Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Garant kurzu: doc. Noemi Bravená, Ph.D.

Počet hodin výuky: 128

Zakončení kurzu: Obhajoba závěrečné práce a zkouška

Komu je kurz určen: pro pracovníky školských zařízení zájmového vzdělávání a ostatních středisek volného času, případně pro ty pracovníky, kteří už v příslušných zařízeních pracují a potřebují si doplnit požadovanou kvalifikaci. Základní podmínkou účasti v kurzu je minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Získaná kvalifikace: Absolvent SŠ s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta pedagoga. Absolvent VOŠ nebo VŠ získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času, vychovatele a asistenta pedagoga.

Absolventi kurzu obdrží osvědčení.

Témata kurzu:

Tematický okruh 1: Základy sociální pedagogiky a psychologie. Dynamika skupiny

Tematický okruh 2: Základy pedagogické psychologie. Aplikovaná psychologie – osobnost

Tematický okruh 3: Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky

Tematický okruh 4: Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga. Komunikativní dovednosti

Tematický okruh 5: Právní předpisy a jejich aplikace

Tematický okruh 6: Osobnostní a sociální rozvoj/osobnostní a sociální výchova

Tematický okruh 7: Základy obecné pedagogiky, pedagogiky volného času. Zážitková pedagogika

Tematický okruh 8: Teorie výchovy

Poplatek za kurz: 12.500,-Kč

Jak se na kurz přihlásit? Přihlášku na kurz najdete ZDE. K přihlášce přiložte ověřenou kopii nejvyššího dosaženého vzdělání.

Máte další otázky? Napište na emailovou adresu: dvpp@svatojanskakolej.cz

 

Se srdcem vytvořil manGoweb