Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Životopis

 

Mgr. RNDr. Věra Štěpinová, Ph.D.

Studium

1978 – 82        gymnázium v Náchodě

1982 -87         Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor pravděpodobnost a matem. statistika

1988                rigorózní zkoušky, titul RNDr.

od 1987           tajné studium teologie

1990 – 1992    dokončení studia teologie na nově otevřené Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

1992                titul magistr v oboru teologie

1992 – 1995    postgraduální studium na filosofické fakultě Pontifikální univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě ukončené licenciátní prací L´esperienza secondo S. Tommaso pod vedením prof. Lobato

2004                obhajoba doktorské práce na téma „Založení pravdy v bytí u Tomáše Akvinského“ na Wydział Filozoficzny PAT, Krakov květen 2005    promována PhD.

Zaměstnání

1987 – 1990      odborný programátor ve výpočetním středisku Uranové doly Stráž pod Ralskem

1996 – 2010    odborný asistent na katedře filosofie Cyrilometodějské fakulty UP v Olomouci

1998 – 2000    proděkanka pro vědecko-badatelskou činnost CMTF UP v Olomouci

2011 –             vyučující filosofie a etiky ve Svatojánské koleji VOŠP ve Sv. Janu pod Skalou

2013-              ředitelka Svatojánské koleje – VOŠP ve Sv. Janu pod Skalou

Stipendia a vědecké pobyty

15. 2. – 15. 6. 2001     stipendium Francouzské vlády pro stáž u prof. M. Rémi Brague, Université Paris 1 – Sorbonne

1. 9. 08 – 31. 1. 09     Fulbright stipendium pro stáž u prof. E. Stump, SLU St. Louis, USA

Granty

2001 – 2003    spoluřešitel grantu GAČR: Filosofická interpretace středověkých autorů

Ocenění

2000    bronzová medaile UP

Další činnost

1999    Založení časopisu: Acta Universitatis Palackianae,Theologica Olomucensia, výkonný redaktor.

1999    Založení časopisu: Studia Theologica, výkonný redaktor.

Organizace mezinárodní konference: Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR, konané na CMTF UP Olomouc, září 2010.

Konference

„Pojetí dobra u sv. Alberta Velikého“ předneseno na konferenci: Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR, konané na CMTF UP Olomouc, září 2010.

“Dobro jako cíl nebo cíl jako dobro? Akvinský versus Boëthius” předneseno na mezinárodní konferenci: Koncepce člověka v dějinách a současnosti filozofie konané v Olomouci, listopad 2009.

“Thomas Aquinas on Heresy” předneseno na kongresu: International Medieval Congress, konané v Leeds UK, červenec 2009.

“The certitude of faith according to St. Thomas Aquinas” předneseno na Third International  MacIntyre Conference konané v University College Dublin, Irsko, březen 2009.

„Víra a teologie u Tomáše Akvinského“, předneseno na konferenci: Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR, konané na KTF UK Praha, srpen 2008, uveřejněno na webu: http://www2.tf.jcu.cz/~samohyl/sdruzeni/stepinova-praha.doc.

„Rozumnost víry podle Tomáše Akvinského“, předneseno na Teologická konference o ateismu, konané v Hradci Králové – Albertinum, březen 2008.

„Analýza víry a porovnání víry s vědou“, předneseno na konferenci: Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR, konané v Bratislavě, září 2007, uveřejněno na webu: http://kfcmtf.upol.cz/petr/Stepinova-Bratislava.doc.

„Otázka kosmologie jakožto cesty poznání k Bohu“, předneseno na konferenci Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR  – Ružomberok, září 2005; uveřejněno na webu: kfcmtf.upol.cz/petr/MartStep.doc.

„Založení antropologie u Tomáše Akvinského“: Člověk a svět, předneseno na konferenci Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR v Košicích, září 2001; uveřejněno na webu: kfcmtf.upol.cz/petr/martina.doc.

„Etika u P. Ricoeura“, předneseno na konferenci Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR v Nitře, září 1999.

„Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského“, předneseno na konferenci Sdružení učitelů filozofie na teologických fakultách ČR a SR v Budějovicích, září 1998.

 

BIBLIOGRAFIE:

Monografie

Tomáš Akvinský – O pravdě, o mysli, Praha: Krystal 2003, ISBN 80-85929-60-0, 358 stran.

Tomáš Akvinský – Otázky o synderezi a svědomí, Praha: Krystal 2010, ISBN 978-80-87183-19-9, 229 stran.

Tomáš Akvinský – O dobru, Praha: Krystal, (přijata a v tisku), Praha: Krystal, 2011.

Citace

recenze: K. Říha, „Tomáš Akvinský – O pravdě, o mysli”  in: Studia Theologica 15, 2004, ISSN 1212-8570, str. 97-98.

Jan Kumpera (ed.), Dějepis XXII. Sborník katedry historie PeF ZČU, edd. Miroslav Breitfelder – Milada Krausová, Plzeň 2006. str. 21, 23.

Andrea Blaščíková, Etika ctností podľa Tomáša Akvinského, Nitra, 2009, ISBN: 978-80-8094-475-9, str. 13, 22, 32, 45.

Stodola Jiří, Informace a pravda. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 1 [cit. 13.06.2010]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3797>. URN-NBN:cz-ik3797. ISSN 1212-5075;

Vašek Martin, Myslenie a viera podľa Tomáša Akvinského, in: PHILOSOPHICA 8, 2011, ISBN 978-80-8094-855-9, EAN 9788080948559, str. 70.

 

Články

„Osoba a dílo dr. Metoděje Habáně“, in: Teolog, filosof a psycholog P. Metoděj Habáň OP (1899 – 1984), sborník, Olomouc: MCM, 2000, str. 16-19.

„Pojetí pravdy u Tomáše Akvinského“, in: Hledání pravdy o pravdě (Sborník z Konference vyučujících filosofie na teologických fakultách České a Slovenské rep. v září 1998), Svitavy: Trinitas 2000, ISBN 80-86036-34-0.

„Dějinné předpoklady vzniku postmodernismu“, in: Listy časové a nadčasové, XII, 3 (1999).

„Svědomí jakožto kriterium správného jednání“, in: Studia Theologica 26, 8 (4), 2006, ISSN 1212-8570, str. 55-65.

„Víra a filosofie u sv. Tomáše Akvinského“ in: In Spiritu Veritas, Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP, Praha: Krystal 2008, ISBN: 978-80-87183-02-1

str. 185-196.

„Jistota a víra podle sv. Tomáše Akvinského“ in: Studia Theologica 36, 11 (2), 2009, ISSN 1212-8570, str. 1-10.

„Aquinas‘ Solution of Aristotle’s Incontinent Man and Augustine’s Two Wills.“  in: New Blackfriars, May 2011, vol. 92, Issue 1039, str. 265-390.

„Ateismus a Tomáš Akvinský“ in: Ateismus, teologická reflexe, sborník, 2009, ISBN 978-80-87363-02-7, str. 19-32.

„Základ struktury lidského myšlení podle sv. Tomáše Akvinského“ in: Studia Theologica 45, 13 (3), 2011; str. 24-41.

„Dobro jako cíl nebo cíl jako dobro? – Akvinský versus Boëthius“  in: Pojetí člověka v dějinách a současnosti filozofie I. — Od antiky po renesanci, Brno: CDK 2011.

„Is Sustainable Development Acceptable from Perspective of Medieval Philosophy?“ in: Collecta Fragmenta Ioannea, Trvalá udržitelnost v podání Starého mistra (Laozi on Sustainability), ed. Fellner R., 2011, Supp. 3., ISSN 1214-5041, str. 19-24.

Přednášené předměty:

Dějiny filosofie (2002 – 2007); Filosofická teologie (2000 – 2010); Antropologie (1996 – 2007); Kosmologie (1996 – 2007); Úvod do filosofie (2007 – 2010);

E-Learning výuka pro kombinovanou výuku (vlastní texty: Dějiny filosofie; Kosmologie; Antropologie)

2000 – Thomas Aquinas: Summa contra gentiles; 2003 – “Já a ty”, Filosofie dialogu; 2004  –  Lidské jednání podle sv. Tomáše Akvinského; 2005 – Svědomí podle Akvinského.

 

Znalost jazyků:

angličtina, italština, francouzština

latina – pasivně

němčina – slabší, pasivní (studuji)

Se srdcem vytvořil manGoweb