Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Rekvalifikační kurzy, profesní zkoušky

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

je autorizovanou osobou (má oprávnění autorizovaného orgánu MPSV)

pro pořádání zkoušek  pro profesní kvalifikace:

 „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M“

 „Chůva pro dětské koutky 69-018-M“

 

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace. 

Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře. Dále musí být starší 18 let, s dosaženým alespoň základním vzděláním.

Aktuální termíny zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace

Chůva do zahájení povinné školní docházky (PK 69-017-M)

Aktuálně nabízíme týdenní intenzivní přípravu ke složení kvalifikační zkoušky.

Termín  kurzu:  

………………………

 Cena intenzivní přípravy:

 • 8.500  Kč (včetně zkoušky)
 • 5.000  Kč (pouze kurz)
 • 5.500  Kč (pouze zkouška)

   V případě zájmu o zkoušku či kurz  kontaktujte:

  dvpp@svatojanskakolej.cz, Tel.: 312 256 054.

 

********************************************************************************

Svatojánská kolej je držitelem akreditace pro pořádání rekvalifikačního kurzu,

číslo akreditace:  č.j. MSMT-28865/2016-1/715, platné do  8.12.2019.

 

Aktuálně nabízíme týdenní intenzivní přípravný rekvalifikační kurz ke složení kvalifikační zkoušky

 …………………………..

Celková časová dotace kurzu je 120 hodin teorie a 40 hodin praxe, tu uchazeč absolvuje v předškolních zařízeních. Výstupem rekvalifikačního kurzu  je Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.

Vstupním požadavkem pro absolvování rekvalifikačního kurzu je střední vzdělání s maturitní zkouškou, uchazeč musí být bez logopedické vady, starší 18 let.

Obsahem přípravného rekvalifikačního kurzu jsou následující moduly:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Cena rekvalifikačního  kurzu:

 • 12.500  Kč (včetně zkoušky)
 • 9.000  Kč (pouze kurz)
 •   5.500  Kč (pouze zkouška)

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb