Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusSt Mary’s University College Belfast

Rekvalifikační kurzy, profesní zkoušky

Svatojánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická

je autorizovanou osobou (má oprávnění autorizovaného orgánu MPSV)

pro pořádání zkoušek  pro profesní kvalifikace:

 „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M“

 „Chůva pro dětské koutky 69-018-M“

 

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.

Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace. Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tato skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře. Dále musí být starší 18 let, s dosaženým alespoň základním vzděláním.

Aktuální termíny zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 27. a 29.11.2017 

Svatojánská kolej je držitelem akreditace pro pořádání rekvalifikačního kurzu,

číslo akreditace:  č.j. MSMT-28865/2016-1/715, platné do  8.12.2019.

K přípravě na zkoušku lze využít přípravný rekvalifikační kurz, který je naplánován na  dny uvedené níže. 

Rekvalifikační kurz – termíny:                                          

 • 16 a 17.10. pondělí + úterý
 • 23 a 24.10. pondělí a úterý
 • 02 a 03.11. čtvrtek a pátek
 • 06 a 07.11. pondělí a úterý
 • 13 a 14.11. pondělí a úterý
 • 20 –  24.11. týdenní intenzivní příprava před zkouškou

Teoretická výuka bude probíhat ve Svatojánské koleji od 9-17:00 hodin.

Celková časová dotace kurzu je 120 hodin teorie a 40 hodin praxe, tu uchazeč absolvuje v předškolních zařízeních. Výstupem rekvalifikačního kurzu  je Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu.

Vstupním požadavkem pro absolvování rekvalifikačního kurzu je střední vzdělání s maturitní zkouškou, uchazeč musí být bez logopedické vady, starší 18 let.

Obsahem přípravného rekvalifikačního kurzu jsou následující moduly:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Cena rekvalifikačního  kurzu:

 • 14.500  Kč (včetně zkoušky)
 • 11.000  Kč (pouze kurz)
 •   5.500  Kč (pouze zkouška

Další možností je absolvovat týdenní intenzivní přípravu ke složení kvalifikační zkoušky.

Termín intenzivního přípravného kurzu: 20 –  24.11. (9-17:00 hodin, Svatojánská kolej)

 Cena intenzivní přípravy:

 • 8.500  Kč (včetně zkoušky)
 • 5.000  Kč (pouze kurz)
 • 5.500  Kč (pouze zkouška)

   V případě zájmu o zkoušku či kurz  kontaktujte:

  dvpp@svatojanskakolej.cz, Tel.: 725 783 990 nebo 312 256 054.

Kvalifikační kurz  Studium pro asistenty pedagoga  naleznete v sekci Kurzy DVPP (pro pedagogy).

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci – studium pro splnění kvalifikačních předpokladů  podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MŠMT – 952/2015-1-166.

Kurz spadá do kategorie kvalifikačního studia v systému DVPP. Podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání.

 

 

 

   

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Se srdcem vytvořil manGoweb