Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Uplatnění absolventů

Absolvent našeho studijního programu je ze zákona kvalifikován k výkonu profese předškolního pedagoga a vychovatele školní družiny, pracovat může ve  školních klubech či jiných mimoškolních zařízení. Má též kvalifikaci asistenta pedagoga.
Dále se uplatní v domech dětí a mládeže, hrových centrech či střediscích volného času. Je kompetentní k výkonu profese samostatného učitele mateřské školy.

Jako pracovník s vyšší kvalifikací je schopen komplexně zajistit nebo řídit výchovně vzdělávací a koordinační činnost v oblasti využití volného času dětí a mládeže ve výchovných zařízeních různého typu, může tedy působit jako animátor zájmové činnosti, samostatný pedagog volného času. Absolvent může poskytovat individuální výchovně vzdělávací péči též ve zdravotnických zařízeních a jako osobní asistent dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako pedagogický pracovník je schopen působit v informačních a environmentálních centrech a řídit komunitní sdružení a spolky národnostních menšin, mateřská centra apod.

Naše studium také  otevírá možnosti dalšího odborného studia na vysokých školách pedagogického zaměření. Mezi Svatojánskou kolejí  – vyšší odbornou školou pedagogickou a Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  byla uzavřena smlouva o odlišných podmínkách pro přijetí uchazečů o studium bakalářského studijního oboru  Pedagogika volného času. Úspěšní absolventi Svatojánské koleje mohou být ke studiu přijati pouze na základě ústního pohovoru. Dále jim budou uznány postupné předměty a tak mohou absolvovat bakalářské studium ve zkrácené formě jednoho roku. Teologická fakulta Jihočeské univerzity umožňuje pokračovat ve vzdělání i na magisterském studiu.

Za silné stránky naší školy považujeme především její dobrou pověst mezi zaměstnavateli a snahu našich pedagogů o průběžné vytváření široké sítě absolventů a jejich vzájemného  propojení, které jim  usnadňuje sdílení nabídek práce v oboru. Z hlediska zaměstnanosti mají naši absolventi až 98% úspěšnost při hledání svého dalšího uplatnění. Absolvent vyšší odborné školy pedagogické s titulem DiS. má stejné platové zařazení  jako absolvent bakalářského studia.

Se srdcem vytvořil manGoweb