Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Vítejte na stránkách Svatojánské koleje vyšší odborné školy pedagogické

která na poli vzdělávání působí od roku 1995. 

Zřizovatelem školy je Arcibiskupství pražské.

Vítejte ve virtuální prohlídka školy vytvořena za podpory Arcibiskupství pražského :

Svatojánská kolej 

Pro koho je škola určena?

Pro ty, kteří chtějí pracovat s dětmi předškolního věku a chtějí být pedagogy – průvodci prvních nejdůležitějších kroků dítěte. Je i pro ty, kteří se chtějí věnovat dětem i dospělým v jejich volném čase.

Rychlý vhled zde.

Představení školy.

 

 

 

Na Svatojánské koleji lze studovat tříletý studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a to jak v denním tak v kombinovaném (dálkovém) studiu.

Studium je ukončeno absolutoriem a titulem Dis, který má stejné platové zařazení jako Bc.

Smlouva s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích umožňuje studium Pedagogika volného času. Z povinných 180kreditů nutných pro dosažení Bc uznává Teologická fakulta kolem 120kreditů získaných na Svatojánské koleji (s hodnocením alespoň velmi dobře).

Co tvoří Svatojánskou kolej jedinečnou?

Obsah výuky, budova, kraj.

Příprava budoucího pedagoga je založena na základech filosoficko-teologických, které umožňují pochopit člověka jako otevřenou, hledající neukončenou bytost. Jako bytost dějinně zasazenou, odpovědnou za svůj život a za svůj společenský a environmentální prostor.

Škola je situována v prostorech původního barokního kláštera z 16.-18. století. Vynikající architektonický komplex je citlivě zakomponovaný nejlepšími staviteli své doby (Lurago, Dietzenhofer) do krajiny – v údolí pod vysokou skalní stěnou. Celý komplex je vybudovaný na historickém klášteřišti, obývaném benediktiny již od 11. století.

Klášter má bohatou historii (během totality byl vězením, státním archivem) a v současné době navazuje tak  na tradici učitelského  ústavu, ve kterém  v letech 1915 – 1942 vystudovalo přes tisíc českých učitelů.

Svatý Jan pod Skalou, ve kterém škola stojí, je v dosahu Prahy (27 km západně  od Prahy) a současně uprostřed chráněné krajinné oblasti Český kras. Je označován za jedno z nejkrásnějších míst středních Čech.

Blízké sousedství Tetína a Karlštejna, samotná historie místa sahající až do 8st., propůjčují Svatojanské koleji genius loci pramenící ze skutečnosti, že v tomto kraji se tvořily počátky českých dějin.

Se srdcem vytvořil manGoweb