Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusSt Mary’s University College Belfast

Aktuální oznámení

Aktivní účast na 4. mezinárodním taoistickém fóru (květen 10 – 12, 2017, Wudang Mountain)

PhDr. Rostislav Fellner, CSc. byl i letos pozván Taoistickou čínskou asociací na 4. mezinárodní taoistické fórum, kde přednesl příspěvek: Resilience as the Premise (A Case Study of Laozi: Dao De Jing, Chapter 50).

Abstract

 The idea of a sustainable vision 恆道 héng dào as introduced by the Old Master (cf. Fellner 2011a) raises the issue of resources and their preservation. The following study of Chapter 50 of the Dao De Jing (the Mawangdui version) reaffirms the key significance of the concept of resilience not only in preserving the sustainability of a vision but concurrently also the resilience of humankind. The story of the hardiness of a “one of the ten” depicted in the second part of Chapter 50 is confronted with the concept of a “hero” which has been the focus of cultural anthropology ever since Otto Rank (Rank 1909). In the example of the hero, Chapter 50 strongly accentuates both abstracting from mortality and what is herein interpreted as a blessing related to the hero’s ability to endure. This perspective informs the subsequent analysis of the constitutive components of the character 善 shàn and the ensuing proposal to accept “blessing” as an alternative semantic equivalent of the character in the Dao De Jing. Further on, the fascinating invincibility of Chapter 50’s hero is compared to the contemporary psychological concept of “resilience thinking”, and parallels are drawn between the approach of the Old Master and what is used to term “resiliency” in English literature. Human mortality on one hand along with a fundamental need for blessing on the other thus delineate a framework of Chapter 50, whose borderlines—according to the Old Master—can only be breached employing the resilience of the “one of ten”.

 

Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“- zkouška z profesní kvalifikace

   Aktuální termíny zkoušky ověřující 

dosažení profesní kvalifikace: 

30. 11.2017 

K přípravě na zkoušku lze využít přípravný intenzivní kurz. 

Termín kurzu:

20. –  24.11. (9-17:00 hodin, Svatojánská kolej)

Obsahem přípravného  kurzu jsou následující moduly:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

         Cena za kurz a zkoušku:

 • 8.500  Kč (včetně zkoušky)
 • 5.000  Kč (pouze kurz)
 • 5.500  Kč (pouze zkouška)

Vstupním požadavkem pro absolvování zkoušky je alespoň základní  vzdělání,                   

uchazeč musí být bez logopedické vady,  starší 18 let.

  V případě zájmu o zkoušku či kurz  kontaktujte:

dvpp@svatojanskakolej.cz, Tel.  312 256 054

 

 

 

Zapojili jsme se do celonárodní sbírky na pořízení varhan do katedrály sv. Víta, sv. Vojtěcha a sv. Václava

V závěru školního roku 2016/17 vyhlásila Svatojánská kolej sbírku na pořízení varhan do svatovítské katedrály. Do sbírky se zapojili zaměstnanci i studenti školy. Celkem se podařilo vybrat 5325,- Kč. Získaný obnos jsme poukázali na účet nadačního fondu Svatovítské varhany. Jsme hrdí na to, že i my jsme se stali součástí této historické národní akce!

 

 

Vyhlášení sbírky na svatovítské varhany

 

Starší oznámení

Nejbližší akce

Se srdcem vytvořil manGoweb