Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Všechny aktuality

Svoboda je křehká věc

Naši studenti (Štěpán Popelka, Veronika  Hasalíková, Radka Häuslerová, Kristýna Gottfriedová a další) reprezentovali Svatojánskou kolej na „Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ a VŠ v pedagogicko-sociální oblasti“ pořádané Caritas VOŠ v rámci projektu  Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblasti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052) a zvítězili filmem Svoboda je křehká věc. Vítězům blahopřejeme a jsme na ně hrdi.

Rouškový pozdrav a modlitba pana kardinála Dominika Duky

Tříkrálová sbírka 2021 online

Poděkování za službu

Za Svatojánskou kolej vyjadřujeme velké díky nejen za několikaleté působení kamaráda, kolegy, pedagoga a nakonec i kněze Petra Mecla, který v uplynulém týdnu nečekaně završil svou pozemskou pouť.

parte Petr Mecl

Přijímací řízení – přijatí uchazeči o kombinované studium 2021/2022

Do svých opravených testů můžete nahlédnout
na sekretariátě školy v pracovních dnech do 28.6.2021. Vždy od 11:00 do 13:00.

Seznam přijatých uchazečů

IDS                 počet získaných bodů

104069003 37
104069005 79
104183003 49
104183006 78
104183007 75
104183008 65
104183016 31
104183017 63
104183024 67
104183027 81
104183028 62
104183034 83
104183041 53
104183042 77
104183043 67
104183045 65
104183047 58
104183051 48
104183052 66
104183053 54
104183054 31
104183055 68
104183057 74
104183065 72
104183068 56
104183069 56
104183070 67
104183072 66
104183081 45
104417000 63
104419001 51
104419002 61
104427000 74
104427001 51
104427002 74
104427005 38
104427006 58
104427007 82
104427009 75
104439000 60
104439002 64
104439003 65
104439004 60
104439006 63
104439010 66
104445000 48
104445001 45
104447000 59
104447001 60
104447002 65
104447003 59
104447005 43
104447007 71
104447009 49
104451002 59
104451003 38
104451004 55
104451005 73
104451012 33
104451016 36
104451018 65
104451020 88
104451021 54
104451023 46
104451024 56
104451026 61
104451028 55
104457000 82
104457001 65
104461000 78

Přijímací řízení – přijatí uchazeči o denní studium 2021/2022

IDS přijatých uchazečů:

104183032
104183038
104183039
104183040
104183058
104183063
104419004
104427008
104445002
104451006
104457002
104461002
104463001
104463002
104463004
104479000
Podmíněně přijatí:
104183036
104419000
104447006
104463005

Studium pro asistenty pedagoga- aktuální termín !

Aktuální termín kvalifikačního kurzu „Studium pro asistenty pedagoga“ naleznete v pozvánce včetně veškerých informací!

Pozvánka na kurz

Pokyny k dodržování bezpečnostních opatření vlády souvisejících s epidemií onemocnění covid-19 na prázdninových akcích ve Svatojánské koleji

Reportáž z konference Projektu VOV a její záznam

Déle než tři roky jsem společně s Jabokem, Caritas a dalšími VOŠ pracovali na vizi a koncepci VOŠ jako profesního terciárního vzdělávání. Během tohoto období jsme připravili mnoho materiálu, které nám umožní tuto vizi naplňovat. Vše bylo prezentováno během konference 9. září 2021. 

Záznam konference je zde: Příprava profesionálů pro 21.století.

Se srdcem vytvořil manGoweb