Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Všechny aktuality

Svoboda je křehká věc

Naši studenti (Štěpán Popelka, Veronika  Hasalíková, Radka Häuslerová, Kristýna Gottfriedová a další) reprezentovali Svatojánskou kolej na „Celonárodní soutěžní přehlídka odborné činnosti studentů VOŠ a VŠ v pedagogicko-sociální oblasti“ pořádané Caritas VOŠ v rámci projektu  Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblasti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052) a zvítězili filmem Svoboda je křehká věc. Vítězům blahopřejeme a jsme na ně hrdi.

Reportáž z konference Projektu VOV a její záznam

Déle než tři roky jsem společně s Jabokem, Caritas a dalšími VOŠ pracovali na vizi a koncepci VOŠ jako profesního terciárního vzdělávání. Během tohoto období jsme připravili mnoho materiálu, které nám umožní tuto vizi naplňovat. Vše bylo prezentováno během konference 9. září 2021. 

Záznam konference je zde: Příprava profesionálů pro 21.století.

Krátké zhodnocení konference je zde.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023, Прийом на 2022/2023 навчальний рік.

K dennímu studiu můžete podávat elektronické nebo papírové přihlášky do 15. srpna 2022

Přihlášky ke studiu

Реєстрація на денну форму навчання.
Přihlášky ke studiu – Ukrajina
Надіслати заявку можна найпізніше до 20.7.2022

 

Příměstské tábory 2022 / Приміський табір 22.-26.8.2022

11.7.-15.7.2022     Za pokusem kolem světa

18.7.-22.7.2022    Škola čar a kouzel

25.7.-29.7.202   Robinsonovo velkolepé dobrodružství

22.8.-26.8.2022   Putování pohádkami bratří Grimmů

                        МАНДРУВАННЯ КАЗКАМИ БРАТІВ ГРІММ

více na  https://www.svatojanskakolej.cz/primestske-tabory/ 

Příprava plánované rekonstrukce

Právě v těchto dnech a týdnech běží na plné obrátky přípravná fáze plánované (významné) rekonstrukce objektu Svatojánské koleje a přilehlého parku. S nadějí sledujeme snahu vlastníka budovy (Arcibiskupství pražské) o zvelebení této národní kulturní památky. Po dlouhých 70-ti letech by v následujících letech mělo dojít k zásadní avšak citlivé opravě například hlavních inženýrských sítí, vybraných podlah, renovaci či výměně všech oken, fasád i ke zvelebení podstatné části přilehlého parku.

Při místních poradách a konzultacích s památkáři se kromě hlavního architekta potkáváme i se zástupci nejrůznějších profesí, jejichž úkolem je připravit veškeré podklady pro podání žádosti o dotaci z tzv. IROPu. Příprava projektu je zásadní věcí, takže není výjimkou pečlivé hledání dobových informací, fotografií, odborná realizace sond či návštěva Svatojánského obecního muzea, ve kterém je podstatná část zdejší historie zdokumentována.

Držme si palce…

Přijatí studenti do oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, školní rok 2022/2023

Identifikační čísla přijatých denních studentů:  104748086, 104736002, 104748085, 104748084, 104748083, 104708005, 104748051, 104748010, 104748087.
Podmínečně přijatí (pokud doručí maturitní vysvědčení): 104748049, 104708001, 104708014, 104708012.

Identifikační čísla přijatých kombinovaných studentů: 104736012, 104692010, 104748053, 104748062, 104528008, 104708015, 104748032, 104708008, 104692019, 104748015, 104748068, 104692018, 104748079, 104748052, 104748022, 104748071, 104748024, 104692008, 104708007, 104692011, 104708011, 104736008, 104748080, 104748007, 104748048, 104748056, 104748054, 104748033, 104748013, 104692001, 104748017, 104748067, 104748023, 104708009, 104748057, 104748060, 104748061, 104748077, 104748025, 104748006, 104748059, 104748063, 104692009, 104736010, 104748038, 104748045, 104708013, 104748066, 104736004, 104748070, 104748039, 104736000, 104748018, 104748031, 104748076, 104708010, 104748058, 104528009, 104692013, 104748047.

Se srdcem vytvořil manGoweb