Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Vzdělávací programy

V současné době připravujeme  budoucí pedagogy ve tříletém vyšším odborném studiu nově akreditovaných vzdělávacích programů:
Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) –  denní forma studia /přihláška/
Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) –  kombinovaná (dálková)  forma studia /přihláška/
Úspěšní absolventi získají titul „diplomovaný specialista“ (DiS.), který v pracovním zařazení odpovídá vysokoškolskému Bc.
Denní studium přijímá studenty na základě pohovoru.

Škola připravuje své studenty na dráhu učitelství nejen po stránce specializace psychologicko-pedagogické, ale též po stránce religionisticko-filosoficko-etické a environmentální. Má snahu pomoci studentovi se zorientovat v dnešním světě, najít vlastní pozice a rozumět člověku v jeho komplexnosti, umět vyhodnocovat nové pedagogické metody a rozumět dětem z jiných kultur. Enviromentální zaměření studia vede studenta k vnímání vlastního životního prostředí a dává návod, jak u dětí probouzet vědomí sounáležitosti s krajinou. Naším hlavním heslem je: „Děti do světa neuvádíme, ale spolu s nimi tvoříme“.

Erasmus umožňuje studentům strávit semestr v Belfastu a v Mnichově.

Po získání 150 kreditů (cca 3 semestrů studia) lze absolvovat závěrečnou zkoušku z kurzu Asistent pedagoga.

Návazné studium:

Úspěšný student může pokračovat ve studiu studijního oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a během jednoho roku dosáhnout titulu Bc.

Absolvent naší školy může také pokračovat ve studiu na Jaboku – VOŠ sociálně pedagogické a teologické v Praze. Zde lze během jednoho roku dosáhnout titulu DiS. ve studijním oboru Sociální pedagogika s uplatněním i jako sociální pracovník.

 Přijímací řízení a přihlášky ke studiu.


Se srdcem vytvořil manGoweb