Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Vzdělávací programy

 

V současné době připravujeme  budoucí pedagogy ve tříletém vyšším odborném studiu nově akreditovaných vzdělávacích programů:

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) –  denní forma studia 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (75-31-N/03) –  kombinovaná (dálková)  forma studia

Úspěšní absolventi získají titul „diplomovaný specialista“ (DiS.), který v pracovním zařazení odpovídá vysokoškolskému Bc.

Denní studium přijímá studenty na základě pohovoru a psychologického testu.

Škola připravuje své studenty na dráhu učitelství nejen po stránce specializace psychologicko-pedagogické, ale též po stránce religionisticko-filosoficko-etické a environmentální. Má snahu pomoci studentovi se zorientovat v dnešním světě, najít vlastní pozice a rozumět člověku v jeho komplexnosti, umět vyhodnocovat nové pedagogické metody a rozumět dětem z jiných kultur. Enviromentální zaměření studia vede studenta k vnímání vlastního životního prostředí a dává návod, jak u dětí probouzet vědomí sounáležitosti s krajinou. Naším hlavním heslem je: „Děti do světa neuvádíme, ale spolu s nimi tvoříme“.

Erasmus umožňuje studentům strávit semestr v Belfastu.

Úspěšný student může během roku dosáhnout Bc ve studijním oboru Pedagogika volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

 

Se srdcem vytvořil manGoweb