Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
  • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

  • ErasmusBelfast, München

  • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

  • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

  • Studentské prostředí

  • Venkukolem školy

  • Uvnitřve škole

Historie

Historie Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické

 

Čtyři roky po sametové revoluci, která přinesla nadšení z nabyté svobody a nových možností pro většinu z nás, dozrála myšlenka a touha manželů Fellnerových založit školu pro výchovu budoucích pedagogů. Dne 29. 11. 1993 byly tyto plány stvrzeny Arcibiskupstvím pražským, které zřizovací listinou založili Vyšší pedagogickou školu. Ještě dva roky však trvalo, než se listina proměnila v realitu.  Za velikého úsilí zakladatelů školy a jejich spolupracovníků byla dne 1. 9. 1995 zahájena výuka v prostorách bývalého Svatojánského kláštera, který se již tehdy mohl pyšnit bohatou pedagogickou minulostí. Mimo jiné proto, že zde od roku 1915 do roku 1942 fungoval učitelský ústav, který stihl vychovat přes tisícovku budoucích pedagogů.

Současná škola má podobné cíle jako ta tehdejší. Jsme o sto let a dvě světové války moudřejší. Totalitní režim způsobil mnoho šrámů na většině z nás. Snad o to více je naší snahou vychovávat již druhou generaci budoucích vychovatelů a pedagogů. Slavíme 22 let od skutečného začátku vzdělávání v naší škole. Již stovky absolventů jsme vybavili nejen potřebným diplomem, ale hlavně vědomostmi a zkušenostmi, které teď zúročují ve svých životech. Jsme hrdí na práci mnoha z nich a radujeme se, že absolventy můžeme najít nejen ve všech koutech naší země, ale i podstatně dál. Cítíme své poslání býti kaménkem v mozaice nejen českého a moravského církevního školství, ale i vzdělávací institucí s důrazem na celospolečenské a celosvětové jevy současnosti.

 

Se srdcem vytvořil manGoweb