Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Projekty

Šablony pro SŠ a VOŠ, Šablony pro DM a INT

Název projektu:        Propojení teorie a praxe

Číslo projektu         CZ.02.02.XX/00/22_003/0002549

Doba realizace:         1. 11. 2022 – 31. 7. 2025

Schválená výše dotace:   880 760,00 Kč

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu plus a ze státního rozpočtu ČR.

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ, Šablony pro DM a INT. V rámci této výzvy byla podána úspěšná žádost o grant Propojení teorie a praxe, zahrnující koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele (VOŠ) a  dále vzdělávání pracovníků ve vzdělávání (VOŠ), spolupráci pracovníků ve vzdělávání (DM) a inovativní vzdělávání studentů (VOŠ + DM).

Cílem projektu je prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin. Projekt si dále klade za cíl zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy.

 

Přímá pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině

Akce/Projekt:  Realizace integračního příměstského tábora až pro 20 dětí ukrajinských válečných uprchlíků

Doba realizace:  22. – 26. 8. 2022

Program 2021 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova památek určených ke společenskému využití

Akce/Projekt:  Svatý Jan pod Skalou klášter č.p. 1 – závěrečná etapa celkové obnovy knihovny a studovny

Evidenční číslo Akce/Projektu:  KUL/OPSV/044964/2021

Doba realizace:  do 31. 12. 2023

Schválená výše dotace:   1 224 754,00 Kč

Specifikace Akce obnovy:   Rekonstrukce podlahy – finální povrch z masivního dřeva, realizace větracích otvorů a kanálů a související stavební práce, restaurování a renovace oken

Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití

Akce obnovy:  Rozšíření prostorů a obnovení původní knihovny objektu č. p. 1 ve Svatém Janu pod Skalou

Evidenční číslo Akce obnovy:  030181/2019/KUSK

Doba realizace:  do 31. 12. 2020

Schválená výše dotace:   1 375 947,00 Kč

Specifikace Akce obnovy:   Oprava vnitřních omítek včetně výmalby, provedení opravy a obnovy dřevěných a kamenných podlah, oprava dveří, provedení skleněné příčky do ocelových rámů, provedení nové elektroinstalace, oprava topení, oprava schodišťových stupňů v místě instalace nové skleněné příčky a související stavební práce.

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Název projektu:        Zlepšení postavení studenta na trhu práce

Číslo projektu         CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015761

Doba realizace:         22. 11. 2019 – 21. 12. 2021

Schválená výše dotace:   646 115,00 Kč

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. V rámci této výzvy byla podána úspěšná žádost o grant Zlepšení postavení studenta na trhu práce, zahrnující školního kariérového poradce, koordinátora pro spolupráci školy a případného zaměstnavatele, sociálního pedagoga,  dále – vzájemnou spolupráci pedagogů VOŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky, projektový den, a komunitně osvětová setkání.

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

Název projektu:         Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast

Číslo projektu           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052

Doba realizace:         1. 4. 2018 – 30. 9. 2021

Finanční partneři:   CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc (9 273 288 Kč),  Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (12 659 606 Kč), ČVUT (2 667 168 Kč)

Obory:  75 – Pedagogika, učitelství a sociální práce, 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Schválená výše dotace:   38 216 339,62 Kč

Projekt zaměřený na inovaci vyššího odborného vzdělávání, a to zlepšením kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti. Koncepční projekt je zaměřen na sociální a pedagogickou odbornou oblast. Inovace zahrnuje:

 • zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka,
 • zvyšování kvality odborného vzdělávání,
 • modernizace metod hodnocení studentů,
 • inovací odborné praxe,
 • rozvoje dalšího vzdělávání,
 • analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému ČR.

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:        Zlepšení postavení studenta na trhu práce

Číslo projektu         CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006310

Doba realizace:         1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Schválená výše dotace:   358 286,00 Kč

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. V rámci této výzvy byla podána úspěšná žádost o grant Zlepšení postavení studenta na trhu práce, zahrnující školního kariérového poradce, sociálního pedagoga a koordinátora pro spolupráci školy a případného zaměstnavatele.

Se srdcem vytvořil manGoweb