Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Projekty

Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití

Akce obnovy:  Rozšíření prostorů a obnovení původní knihovny objektu č. p. 1 ve Svatém Janu pod Skalou

Evidenční číslo Akce obnovy:  030181/2019/KUSK

Doba realizace:  do 31. 12. 2020

Schválená výše dotace:   1 375 947,00 Kč

Specifikace Akce obnovy:   Oprava vnitřních omítek včetně výmalby, provedení opravy a obnovy dřevěných a kamenných podlah, oprava dveří, provedení skleněné příčky do ocelových rámů, provedení nové elektroinstalace, oprava topení, oprava schodišťových stupňů v místě instalace nové skleněné příčky a související stavební práce.

Šablony pro SŠ a VOŠ II

Název projektu:        Zlepšení postavení studenta na trhu práce

Číslo projektu         CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015761

Doba realizace:         22.11.2019 – 31.10.2021

Schválená výše dotace:   646 115,00 Kč

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. V rámci této výzvy byla podána úspěšná žádost o grant Zlepšení postavení studenta na trhu práce, zahrnující školního kariérového poradce, koordinátora pro spolupráci školy a případného zaměstnavatele, sociálního pedagoga,  dále – vzájemnou spolupráci pedagogů VOŠ, zapojení odborníka z praxe do výuky, projektový den, a komunitně osvětová setkání.

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

Název projektu:         Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast

Číslo projektu           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052

Doba realizace:         1.4.2018 – 31.3.2021

Finanční partneři:   CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc (9 273 288 Kč),  Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (12 659 606 Kč), ČVUT (2 667 168 Kč)

Obory:  75 – Pedagogika, učitelství a sociální práce, 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Schválená výše dotace:   38.216.339,62 Kč

Projekt zaměřený na inovaci vyššího odborného vzdělávání, a to zlepšením kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti. Koncepční projekt je zaměřen na sociální a pedagogickou odbornou oblast. Inovace zahrnuje:

 • zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka,
 • zvyšování kvality odborného vzdělávání,
 • modernizace metod hodnocení studentů,
 • inovací odborné praxe,
 • rozvoje dalšího vzdělávání,
 • analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému ČR.

Se srdcem vytvořil manGoweb