Přihlášení do Moodle   Přihlášení do ISVOŠ
 • Studium v dosahu Prahya v chráněné přírodní oblasti

 • ErasmusBelfast, München

 • Co rozvíjíme? - chápání, komunikaci, zručnost.

 • Děti do světa neuvádíme,ale s dětmi svět tvoříme!

 • Studentské prostředí

 • Venkukolem školy

 • Uvnitřve škole

Projekty

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:        Zlepšení postavení studenta na trhu práce

Číslo projektu           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006310

Doba realizace:         1.9.2017 – 31.8.2019

Schválená výše dotace:   358 286,00 Kč

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ, výzva č. 02 16 035. V rámci této výzvy byla podána úspěšná žádost o grant Zlepšení postavení studenta na trhu práce, zahrnující zavedení CLIL do výuky na VOŠ, zavedení školního kariérového poradce a koordinátora pro spolupráci školy a případného zaměstnavatele.

Výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

Název projektu:         Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast

Číslo projektu           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052

Doba realizace:         1.4.2018 – 31.3.2021

Finanční partneři:   CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc,  Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, ČVUT

Obory:  75 – Pedagogika, učitelství a sociální práce, 74 – Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Schválená výše dotace:   38.216.339,62 Kč

Projekt zaměřený na inovaci vyššího odborného vzdělávání, a to zlepšením kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti. Koncepční projekt je zaměřen na sociální a pedagogickou odbornou oblast. Inovace zahrnuje:

 • zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka,
 • zvyšování kvality odborného vzdělávání,
 • modernizace metod hodnocení studentů,
 • inovací odborné praxe,
 • rozvoje dalšího vzdělávání,
 • analýzy role VOV a návrhu koncepce VOV ve školském systému ČR.

V programu RENOVABIS

Název projektu:       Zvýšení informovanosti o specifikách studia na Svatojánské koleji

Číslo projektu:           504/2017

Doba realizace:         2017/2018

Schválená výše dotace:   45 000,00 Kč

Se srdcem vytvořil manGoweb